Топлината от земните недра, Слънцето и гравитацията

Три вида енергия придават характерния облик на Земята: топлината от земните недра, топлината от Слънцето и гравитацията. Вечното движение, допринесло за характерния и вид с цялото и разнообразие, е прекалено бавно, за да го усетим, но някои промени се извършват стремително. Вулкани бълват лава, земетресения разтърсват планетата, свлачища отнасят цели планински склонове. Тези страховити сили са в основата на образуването на всяка земна форма и са задвижвани от три мощни енергийни източника: топлината от земните недра, топлината от Слънцето и гравитацията. Континенталният дрейф на Земното кълбо предизвиква вулкани и земетресения и образува планини. Той е породен от топлината в земните недра, където температурата достига 5000 C главно поради разпада на радиоактивни елементи. От планетите в Слънчевата система единствено Земята има по пожърхността си вода в течно състояние, което играе основна роля при релефообразуването.Поради топлината на Слънцето водата от реките, езерата, моретата и океаните се изпарява. Парата се издига, кондензира в облаци и отново се връща на Земята под формата на дъжд и сняг. Валежите понякога изветрят скалите, отмиват скални отломки или във вид на ледници оформят земната повърхност. Слънчевата топлина поражда вятъра и вълните, които също допринасят за формирането на релефа. Третата сила - гравитацията, предизвиква приливи и отливи, които въздействат на бреговете на континентите. Тя е причината за образуването на свлачища и срутища, променящи облика на планините. Под нейно влияние водите от валежите си проправя път надолу под формата на потоции реки и прорязва релефа. Тя носи скални отломки и пясък, които се наслагват по дъното на океана. След хилядолетия седиментните скали отново се превръщат в скали, нагъват се  и се издигат от движенията на земната кора, за да образуват нови планини.

 

 

{START_COUNTER}