Трудното раждане на планините

  В пътешествието си по земното кълбо литосферните плочи се сблъскват с опустошителна сила и издигат планините

 Не се подвеждайте от представата, че планините са стабилни и много стари в геоложко отношение. Те непрекъснато се появяват и изчезват, гордо издигайки се, само да бъдат подложени на ерозия и денудация и да се превърнат в хълмове. Най-високите планини са най-млади. Еверест започва да се образува едва преди 15 милиона години. Литосферните плочи, носещи океани и континенти, се движат постоянно по земното кълбо, блъскат се като гигантски детски колички и понякога възникват челни сблъсъци. Именно тогава се зараждат големите планински вериги. Когато една океанска плоча се подпъхва под континентална, тя се разтопява, защото е изтикана надолу към горещите земни недра и част от материята и образува поредица от вулкани на повърхността. По същото време минаващата отгоре континентална плоча се нагъва по линията на сблъсък и образува планини. Когато две континентални плочи се срещнат в челен сблъсък, огромна част от земната кора се изтласква нагоре. Щом издигне планините, Природата пуска в ход ерозионните сили и процесът започва отначало, като отнема милиони години. Това е безкраен цикъл и навсякъде по земното кълбо има планини на различен етап от своето развитие.

Огнен пръстен

 Докато поради конвекционни течения в земната мантия литосферните плочи се движат, по океанските дъна се натрупват седименти от стари скали, отмити от околната суша, както и от скелетите на милиони миниатюрни морски същества. Изненадващо е, че тези отлагания в бъдеще образуват нови планини. Постепенно краищата на океанската плоча потъват надолу под континенталната. В зоната на субдукция двете плочи се разтопяват от получените високи температури. Втечнената магма е по-лека от твърдите скали и се издига, като образува група вулкани по ръба на континенталната плоча. По този начин възникват млади планини от типа на Андите по западното крайбрежие на Южна Америка и Каскадните планини в Северна Америка.

Стълкновение на континенти

 Когато океанската кора вече не нараства в рифтовите зони над издигащ се конвекционен поток, океанът е обречен да се "затвори". Континентите от двете му страни се придвижват един към друг и накрая се сблъскват с опустошителен ефект. Части от континенталната кора се нагъват и се наслагват една върху друга, като повличат със себе си и блокове от океанското дъно. Скалите в основата на сблъсъка се разтопяват и се превръщат в гранит. Силата на удара е толкова мощна, че единият континент се подпъхва под другия. Това се случва днес под Хималаите, защото Индостан (субконтинент) си проправя път под останалата част на Азия.Така Хималаите се издигат нагоре с 3 мм годишно. Техните нагънати скални пластове заедно с Тибетското плато представляват останките на две континентални окрайнини с океан помежду им, които в миналото са се простирали на площ с дължина 2000 км. Докато силите в земните недра образуват нови планински вериги, вече съществуващите бавно се рушат под действието на гравитацията и ерозията. След около 40 милиона години реките и ледниците ще смалят Хималаите до скромните размери на Скалистите планини. А след 400 милиона години те ще достигнат нивото на Шотландските падини. Но постоянните движения на литосферните плочи ще създадат друга велика планина на мястото на Хималаите. Такава е съдбата на възход и спад на всички планински вериги. 

Защо планините се нагъват

 Когато континентите се сблъскват, някои скали формират гънки с различна ширина: от няколко сантиметра до няколко километра. Гънките се образуват в дълбините, където скалите са горещи и по-податливи на огъване. При по-ниски температури те стават чупливи и постепенно се  напукват по протежение на гънките, вместо да се нагънат по тях. По-силният натиск създава по-големи гънки, които постепенно се наслагват една върху друга. Натрупването на нагънати скални пластове се подсилва поради наслагването на една плоча върху друга в зоните на колизия. Планинските вериги са образувани от наслагване на гънки, които в региони с разломи понякога са трудно различими една от друга. С отдалечаването от основната зона на натиск се образуват по-леки и ясни гънки, видими в релефа.

 

 

{START_COUNTER}