Страховитата мощ на ледниците, оформящи релефа

Ледниците остъргват и издълбават живописни скални форми, извайват долини и осейват района със скални отломки

Ледниците са сред най-мощните релефоформиращи сили в природата. Под действието на собствената си тежест надолу по склоновете бавно, но безмилостно се спуска огромна река от лед, уплътнен сняг и големи скални блокове. Повлечените по пътя отломки я превръщат в гигантски абразив, който изстъргва и дълбае скалите и долината придобива характерната форма на подкова. Ледниците са оставили своя "подпис" най-ясно в северните райони на Европа, Азия и Северна Америка, защото по време на последния ледников период, завършил преди 10 000 години, тези области останали погребани под огромни глетчери с дебелина над 1 км. Днес те се срещат само в полярните области и по високите планински върхове, но все още покриват една десета от сушата. Огромните ледени полета в Гренландия и Антарктида са известни като континентални ледници. Те постоянно се движат от своя център към периферията, където ледът се разтопява или се отчупва и пада в морето, образувайки айсберги.

Ледникови форми

Когато в планините се натрупва сняг, тежестта му накрая преодолява силата на триене, поради която е неподвижен, и той се спуска надолу и се превръща в ледник. Ледниците се образуват там, където снегът се натрупва и се задържа с години. Той става прекалено тежък и налягането в основата му причинява топене. Така цялата снежна маса се приплъзва напред в основата си и бавно издълбава кръгла падина (циркус). Но снегът продължава да се натрупва и постепенно се придвижва надолу по склона под собствената си тежест, подобно на река от лед в долината. По най-стръмните участъци по пътя си долинният ледник може да причини леден водопад - маса от начупени ледени блокове.

{START_COUNTER}