Пукнатините, където Земята се разделя

 С движението на литосферните плочи отделни части от земната повърхност се преместват по граници, които се наричат разломи

 Цялата повърхност на Земята е набраздена с пукнатини там, където в крехките скали са се образували фрактури поради огромните сили, породени от движението на литосферните плочи. Някои пукнатини са ясно различими, други са невидими. Те могат да са съвсем малки или да се простират по цели континенти. Ако блоковете от двете страни  на пукнатина се движат или са се движили, тя се нарича разлом. Някои са активни и на няколко години или века по тях се извършва движение, при което се освобождава огромно количество енергия и релефът се променя. В резултат ударните вълни причиняват земетресения. Най-известният и най-опасен разлом е Сан Андреас в Калифорния, който преминава през Сан Франциско. 

                 Когато плочите се приплъзват

 Най-активните и бързо движещи се разломи се образуват от приплъзващи се един покрай друг блокове земна кора.Понякога те се появяват по границата между две литосферни плочи и често са изключително дълбоки. Те се наричат трансформни разломи. Разломът Сан Андреас е линията, по която Тихоокеанската плоча се плъзга покрай Северноамериканската. В западния си край Калифорния е закрепена към Тихоокеанската плоча и с всяко земетресение се движи бавно на север по крайбрежието. Блоковете земна кора се преместват по трансформните разломи през последните 3-4 милиарда години. Затова релефът от двете страни на даден разлом може да е коренно различен.Това е особено очевидно в Шотландия, където разломът Грейт Глен образува пукнатина през страната и там са се появили група езера, сред които и Лох Нес. Грампианските планини на юг от разлома са със средна височина 850 м. и са млади, по-заоблени и високи.Северозападните възвишения са по-стари и назъбени, но по-ниски, до 650 м.

Когато континентите се разтягат и разкъсват

 Когато две литосферни плочи се раздалечават, континентът се разтяга. Под огромно напрежение земната кора се разкъсва и се образуват разломи, при които скалите от едната им страна могат да пропаднат по-ниско от нивото на другата страна. Тези разломи рядко са поединично. По гръцките острови са много и почти паралелни. Те все още се движат и показват как Егейско море бавно се разширява и поражда земетресения в източната част на Средиземно море. Най-известната двойка разломи минава през Израел от двете страни на долината на Мъртво море, после на юг през Червено море и на юг към Източна Африка стига до Мозамбик. Двата разлома са огледален образ един на друг и земната кора между тях е пропаднала и се е образувала Голямата Рифтова долина с ширина 50 км. Тя е маркирана с редица хълмове, на места преминаващи в остри стръмни склонове, високи до 3000 м. По дъното на долината е разположено море - Червено море, и редица езера като Мъртво море, Малави, Танганика и Източноафриканските содени езера. Южната част на Голямата Рифтова долина в Източна Африка е вероятно люлката на цивилизацията, където са се появили първите хора.

Когато континентите се сблъскват

 Ако два земни блока се сблъскат, огромната сила на  колизията поражда "обратни" разломи с възседи и навлаци. Кората от едната им страна покрива тази от другата и няколко скални пласта накрая се припокриват. В далечното минало това се случва в Апалачите в САЩ и в Бретан във Франция, а преди 25-30 милиона години и в Алпите в Европа. Подобни процеси продължават в Хималаите и днес Индия се придвижва към Централна Азия.

 

 

 

 

 

 

 

{START_COUNTER}