Tasili N'Adjer

Tasili N'Adjer е една нетипична верига, въпреки, че тя се издига до 2250 м. над морското равнище. Това е по-скоро пясъчниково плато, дълго 640 км. и разделено на различни масиви, които, от своя страна, са прорязани от безброй проломи и сухи речни долини сред хаоса от скали и заоблени голи каменни блокове. Въпреки, че носещият песъчинки вятър е творецът, изваял причудливите форми, главният архитект тук се оказва водата. Бурните и потоци са издълбали долчинки, самотни каменни пирамиди и монолити, пукнатини и плитки пещери. В далечното минало Сахара е била с по-влажен климат. Много от сухите, изпълнени с пясък проломи и долини по южния и край са били заети от реки и езера. Това, което понастоящем е пустиня, някога е било зелена савана. Превръщането на плодородната земя в пустош е бил изключително бавен процес. "Tasili N'Adjer" означава  "плато на реки". Групичка чепати кипариси на 3000 години, с вкопани в скалите корени в търсене на вода, са последните по рода си. Макар, че образуват живи репродуктивни семена, земята е прекалено суха, за да се развият. Друг оцелял от миналото е дивата планинска овца, деляща територия с пустинни плъхове и птицата каменарче. Преди векове платото било населено със съвършено различна фауна. Имало жирафи и антилопи, хипопотами, лъвове и слонове, също и хора, чиито поминък бил отглеждането на добитък. Тази информация е известна от находките на древни животински кости, но най-голямо и неоспоримо доказателство се явява скалната живопис на Tasili N'Adjer.

Виж по-долу:

 http://asl-bg.com/club/cms_view_article.php?aid=197&sid=cb32b465061b3f070178bb8458474de0

{START_COUNTER}