Най-дълбоките места в океаните

Тихи океан  Марианска падина(Challenger deep), 11 033 м.

Атлантически океан  ров Пуерто Рико, 9200 м.

Индийски океан  Явански (Зондски) ров, 8047 м.

Северен ледовит океан  Ангарска котловина, 5440 м.

Южен ледовит океан  Южносандвичев ров, 8428 м.

 

{START_COUNTER}