Най-големите пустини в света

Сахара, Северна Африка, площ: 9 100 000 кв.км

Голямата Австралийска пустиня, Австралия, площ: 3 830 000 кв.км

Гоби, Азия, площ: 1 295 000 кв.км.

Руб-ел-Хали, Арабски полуостров, площ: 650 000 кв.км.

Южна Африка, площ: 520 000 кв.км.

Каракум, Туркменистан, Западна Азия , площ: 340 000 кв.км.

{START_COUNTER}